EQUINOX GASTRO

Účinnost přípravku Equinox Gastro při redukci žaludečních vředů u dostihových koní. Testy byly provedeny na dostihovém závodě Służewiec ve Varšavě.

 

Účastníci studie

Studie se účastnili závodní koně v dostihovém tréninku. Trenéry a majiteli byli vybráni koně, kteří oproti ostatním ve stáji vykazovali horší kondici či sníženou tréninkovou kapacitu.

Skupinu tvořilo 8 plnokrevníků a 1 arabský polokrevník. Koně byli ve věku od 2 do 6 let. 8 koní závodilo v rovinových dostizích a jeden v překážkových. Většina koní v období studie závodila více než jednou (od 1 do 6 závodů). Studie se zúčastnili jak hřebci, tak klisny. Studie byla provedena na 9 koních rozdělených na testovací a kontrolní skupinu.

Koně podstoupili gastroskopické vyšetření, jako kritérium zařazení do studie/či vyloučení a také gastroskopické vyšetření po ukončení suplementace. Doba doplňování přípravku Equinox Gastro trvala 8 týdnů. Koně byli rozděleni do dvou skupin.

 

Testovací skupina

5 koní dostalo Equinox Gastro

 

Kontrolní skupina

4 koně dostávali placebo (granule ze sušeného jablka)

 

Gastroskopie byla provedena pomocí gastroskopu Portascope PVS3M. Pro popis změn byla použita 5 bodová stupnice (tabulka I. a II.).

 

Hodnocení stupně vředů – počet lézí

Tabulka I.

Stupeň 0 / 

Žádné léze.

Stupeň 1 / 

1 až 2 zřetelné léze.

Stupeň 2 / 

3 až 5 zřetelných lézí.

Stupeň 3 / 

6 až 10.

Stupeň 4 / 

Více než 10.

Hodnocení stupně vředů – stádium lézí

Tabulka II.

Stupeň 0 / 

Žádné léze.

Stupeň 1 / 

Povrchní změny (ztráta sliznice).

Stupeň 2 / 

Malé, izolované nebo četné eroze a vředy.

Stupeň 3 / 

Velký, rozsáhlý samostatný nebo vícečetný vřed, rozsáhlé eroze.

Stupeň 4 / 

Rány s aktivním krvácením, viditelné krevní sraženiny.

 

Výsledek po 8 týdnech suplementace Equinox Gastro

Testovací skupina

V této skupině byl koním podáván doplněk Equinox Gastro. Před zahájením suplementace měli koně vředy 2, 3 a 4 stupně. Po dokončení 8 týdne suplementace u dvou koní s 2. stupněm nedošlo ke snížení eroze, ale došlo k zastavení krvácení. U koně se 4 stupněm cervikálních lézí byly změny redukovány na druhý stupeň. U dalších dvou koní přestali krvácet s mírným snížením stupně ulcerace.

Kontrolní skupina

Z druhé skupiny koní, kteří dostávali placebo, došlo u dvou koní k významnému zhoršení změn ze stádií 1 a 2 až na 5 stupeň. U jednoho koně došlo k mírnému zhoršení – zvýšení počtu změn a jejich hloubky, aniž by se změnil stupeň (stupeň dva). U jednoho koně nedošlo ke změně stupně ulcerace (stupeň 1).

 

Foto testovací skupina

vřed1

vřed2

vřed3

vřed4

vřed5

 

logo

Vetys s.r.o. – Damníkov 64
561 23 Damníkov
Czech Republic